אאא

בחיים אנו נתקלים פעמים רבות בשיקוף שלנו, אנו נעשה מאמצי על לא לפגוש באותו שיקוף במיוחד אם יש סיכוי שהוא מביך ולא נעים לנו, זוהי מראה על הפנימיות שלנו, ראי האושר הפנימי, ראי לרמת הפנימיות הכללית שלנו, לתוכן חיינו המוצק בתוכנו.

חג הפסח מאופיין יותר מכל חג אחר כחג הנותן דגש על יחסי הורים וילדים, זה מפורש בתורה בצורות שונות, הציפיה של התורה מאתנו בליל הסדר זה שנרקום יחס חם ובטוח בין אב ובנו השואל והמשיב, דיאלוג פורה, שיפרה בבן ובאב קשר בריא לכל השנה כולה.

כלל ידוע בתורת הנפש ששאלות רבות שהילד שואל רצונו הוא בעיקר ביחס ובתשומת הלב, והרבה פחות מעניינת אותו התשובה לשאלתו, בליל הסדר אנו שוללים מראש אפשרות זו ע"י מילוי הלילה בתוכן מסקרן באמת כך ששאלותיו של הילד לא יהיו רק ע"מ לקבל יחס ותשומת לב אלא שאלות תוכן ברמות שונות היוצקות רסיסי אמונה תמימה בנפש המתבגרת.

חכמים חלקו את מגישי השאלות לקבוצות שונות של כנגד ארבעה בנים דברה תורה, לא נגד! אלא כנגד!  כדברי החזקוני בבראשית פרק ב על הפסוק "אעשה לו עזר כנגדו" – "כנגדו מן הדומה לו בצלם דמות ורקמה" ארבעת הבנים הם אינם בריאה חיצונית שנחתה עלי מעולם אחר אל תוך חלל ביתי אלו הם הבנים שלי, הם דומים לי, הם מהרקמה שלי, כאשר אני משוחח איתם אני משוחח עם השתקפות שלי בצורות שונות.

בגישה לליל הסדר ומצוותו המיוחדת של קשרי אב ובן ישנו את כלל הפתיחה לכל תורת החינוך, פעמים רבות אנו מתקשים לקבל התנהגות של בננו, הגם שנאהב אותו ונשתדל עבורו, נתקשה לקבל חריגות שלו מהנורמה שאנו קבענו לעצמנו עבור בננו, עד כדי כך שלעיתים נפגוש הורים נבונים וחכמים שעושים מעשים נוראים ושטותיים לבן או בעקבות הבן ורק בגלל שהוא לא עומד בנורמה שהם הציבו עבור בנם (שקיבל גם הוא את יכולת הבחירה החופשית מבורא עולם... אך לא מהוריו הביולוגים).

נכון, קשה לעמוד מול בן מתבגר, שסימני הבגרות נותנים בו אותיותיהם לחומרה, מרידה, תסכול, חוצפה. מרידה, ולחשוב שהבן הזה הוא שיקוף הבבואה שלי! קשה לקבל מציאות שכזו! נתכחש! נתלה את המציאות במודרניזציה ובדברים שונים, ובעקבות כך  בעל ההגדה פותח לנו את כלל היסוד החינוכי לתמיד וללילה זה באומרו כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, "כנגד" פירושו מתחלק לארבעה: מן הדומה לו! בצלם! דמות! ורקמה! לפני שאתה עומד לקבוע הגדרת כינוי מארבעת הבנים תזכור דבר ראשון שכל מציאותם זה שהם דומים לך, בצלמך, בדמותך, ומרקמתך, עכשיו בוא תמשיך להחליט איזה כינוי ויחס מתאים לבן שלך.

אז איך ניתן לבנות קשר טוב עם ארבעת הבנים הללו? גם לזה הלילה הזה נותן מענה!

המצווה הגדולה של הלילה הזה כפי המופיע בספרים הקדושים זה לדמות את עצמו יוצא ממצרים, והרובד הפנימי העמוק של ענין זה הוא תורת המשחק, בקהילות שונות נהגו לעשות מעשי משחק של ממש בכדי להמחיש את יציאת מצרים באופן מוחשי וחי, תורת המשחק היא תורה חכמה עם עומק ויכולות ריפוי שונות.

ננסה לעמוד בכמה משפטים על תכונות המשחק (מויקפדיה) -  כל משחק הוא בעל משמעות החורגת מתחומיהן של הפעולות הפיזיולוגיות הנובעות מעצם התשוקה לשרוד. זוהי פעילות הנעשית לשמה ואינה משמשת ככלי להשגת פיצוי חומרי, טובת הנאה או תועלת אישית. הסיבה והמטרה של כל המשחקים היא הרצון להשתעשע, לפרוק מרץ ולמצוא דרך להכרת העולם פעולתו של המשחק כרוכה בכוונה והוא הנותן לעיסוקי החיים משמעות. המשחק יכול להפיג מתחים ולחדש כוחות. כאשר אדם נהנה ממשחק ומקדיש לו את מלוא תשומת הלב הוא מתנסה בחוויית זרימה.

להבדיל מתהליכים טבעיים אחרים, המשחק הוא מעשה הנובע מרצון ולא מכורח. לכן, משחק המוטל על אדם לשחק בו בכוח אינו עוד בגדר משחק. בהתאם לכך, נהוג להפריד בין משחקים לבין עבודה, המוצעת בעיקר עבור פיצוי או תגמול כלשהו. כמו כן, נהוג להפריד את המשחקים גם מאמנות, תחום הנוגע בביטוי רעיונות, דעות ואמונות.

תנאים הכרחיים לקיומו של משחק, פעילות משחקית מתאפשרת רק כל עוד מתקיימים מספר תנאים הכרחיים, אשר מגנים על המשחקים וסביבתם. הפרה של אחד מהתנאים הללו גורמת לכך שהמשחק מפסיק להיות מקור הנאה ובמקרים קיצוניים יותר אף עלול להביא לידי סכנה פיזית או נפשית.

אם נקרא שוב את כללי תורת המשחקים רק במקום המילה משחק נכתוב את המילים: קשר/ חינוך וכדומה:

ננסה לעמוד בכמה משפטים על תכונות החינוך -  כל קשר בין אב ובנו הוא בעל משמעות החורגת מתחומיהן של הפעולות הפיזיולוגיות הנובעות מעצם התשוקה לשרוד. זוהי פעילות הנעשית לשמה ואינה משמשת ככלי להשגת פיצוי חומרי, טובת הנאה או תועלת אישית. הסיבה והמטרה של כל החינוך והקשר  היא הרצון להשתעשע, לפרוק מרץ ולמצוא דרך להכרת העולם פעולתו של הקשר כרוכה בכוונה והוא הנותן לעיסוקי החיים משמעות. הקשר יכול להפיג מתחים ולחדש כוחות. כאשר אדם נהנה מהקשר ומקדיש לו את מלוא תשומת הלב הוא מתנסה בחוויית זרימה.

להבדיל מתהליכים טבעיים אחרים, החינוך הוא מעשה הנובע מרצון ולא מכורח. לכן, קשר המוטל על אדם לחיות בו בכוח אינו עוד בגדר קשר. בהתאם לכך, נהוג להפריד בין חינוך לבין עבודה, המוצעת בעיקר עבור פיצוי או תגמול כלשהו. כמו כן, נהוג להפריד את החינוך גם מאמנות, תחום הנוגע בביטוי רעיונות, דעות ואמונות.

תנאים הכרחיים לקיומו של קשר- פעילות חינוכית מתאפשרת רק כל עוד מתקיימים מספר תנאים הכרחיים, אשר מגנים על הקשרים וסביבתם. הפרה של אחד מהתנאים הללו גורמת לכך שהקשר מפסיק להיות מקור הנאה ובמקרים קיצוניים יותר אף עלול להביא לידי סכנה פיזית או נפשית.

על מנת להגיע מוכנים ללילה הענק הזה שמלבד היותו ראש השנה לאמונה, הוא גם יום ההצלה של היכולות החינוכיות שלנו, עלינו לדעת שלילה זה הקב"ה העניק לנו מתנות נפלאות כלים מקצועיים ועצומים על מנת לחדש ולבנות את הקשר עם כל ארבעת הבנים, אם נשכיל ונתכונן כר כמה ימים קודם החג, בהכנה  ליציאת מצרים באופן מוחשי  עם שחקנים תלבושות וכלי משחק ובעיקר כללי משחק, נצליח בס"ד בליל שימורים זה לגעת גם בליבו של הבן שהוציא עצמו מן הכלל ואולי גם כפר בעיקר כבר ח"ו.

הכותב הינו ראש בית המדרש ברקאי חיספין, וחבר אגוד ענ"ף