אאא

התרגשות רבה בקרב חסידי סלונים בארץ ובעולם לרגל שמחת אירוסי נכדו האחרון של בעל ה'נתיבות שלום' זיע"א.

אמש (רביעי) נערכה שמחת הווארט לנכדו האחרון של בעל ה'נתיבות שלום' זיע"א, בן לחתנו הגה"ח ר' ישראל קופילוביץ.

הכלה היא נכדת ראש הישיבה הגאון רבי מיכל זילבר, בת לחתנו הגאון ר' דוד שלמה קרשינסקי, בנו של הגאון ר' מרדכי קרשינסקי.

שמחת הוורט התקיימה בבית הכלה בירושלים.