אאא

מסכת בכורות, דף ט"ז - בעברית:      

 

מסכת בכורות, דף ט"ז - באידיש:   

 

מסכת בכורות, דף ט"ז - באנגלית:      

 

מסכת בכורות, דף ט"ז - בצרפתית:       

 

מסכת בכורות, דף ט"ז - בספרדית: