אאא

חלק מרבני 'הפלג הירושלמי' השתתפו בתחילת השבוע (ראשון) בעצרת תמיכה בת"ת 'תפארת יעקב' שנערכה בירושלים, בעקבות המחלוקת שבין חלק מההורים לבין הנהלת הת"ת, ותקפו בחריפות את הפורשים, שיוזמים הקמת חיידר חדש ואמרו כי "הורים שישלחו את בניהם למקום אחר, מי יודע מה יצא מהם".

כזכור, במסגרת המחלוקת ביקשו ההורים להקים 'ועד הורים' ו'ועד הנהלה', ולאחר שבקשתם לא התקבלה הפסיקו את תשלום שכר הלימוד, בגיבוי הגר"א דויטש והגר"ע אוירבך, כאשר מנגד הגר"צ פרידמן ועמו רבנים נוספים מ'הפלג' התייצבו לימין רשת הת"תים ומנהלה הרב אליהו טומבק.

   עוד בנושא >>

במהלך עצרת התמיכה בה השתתפו הורים רבים לילדים בחיידר, אמר הגאב"ד הגר"צ פרידמן: "אני אומר באחריות מלאה אחרי חקירה ודרישה, הורסים ומחריבים את ה'מקדש מעט' בשביל כלום, אין שום סיבה, ואם אנחנו נכנע לכל מיני טענות שווא ומדוחים לאן נגיע, למקום הכי גרוע.

"במקום להתאחד ולהלחם נגד גזירת הגיוס, הם הולכים וממציאים מתחת לאדמה כל מיני דברים בשביל לעשות מחלוקות בלי סיבה, ממש שנאת חינם, לא נמצא שום פגם בהנהגה של הרב אליהו טומבק".

הגר"י קלמנוביץ אמר בדבריו כי "הורים שישלחו את בניהם למקום אחר מי יודע מה יצא מהם, המתנגדים עושים מחלוקת נוראה כדי שיעשו רק מה שהם שרוצים וישמעו רק לרב אחד ולא מעניין אותם לא גזירת הגיוס ובודאי לא גזירת גיוס בנות וזה נורא ואיום, זה ממש כמו פרשת ישיבת חדרה וסמינר מאיר, הם משלמים כסף, ממון הציבור, לאחד הקווים שמדבר ומסית ללא הרף לשה"ר והוצאת שם רע על הנהלת הת"ת, זה קו שכל כולו כ"כ מסריח ופלא שאנשים שומעים אותו...".

הגרב"צ בורדיאנסקי אמר: "לקחת את מה שרבינו שמואל העמיד במסירות נפש ולעשות הפוך ממנו זה נקרא 'רבם דקרו'. עלינו לקרוע פעם נוספת קריעה, מטרתם היא שיהיו כורעים ומשתחוים להם כדי שיוכל לתת הוראה לקחת תקציבים, וכבר ניתנה הוראה כזו בכל מיני דרכים. אני יודע שאני אסבול על המילים האלו, אבל חייבים לדבר אין ברירה, זה מה שלימד אותנו ר' שמואל ללכת על מסירות נפש".

יצויין כי לאחר ביקור הגר"ד מינצר, מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' בחדרה, בתלמוד תורה, כפי שפורסם ב'כיכר השבת', פרסם הגר"ד מכתב בו הוא מבהיר כי "דבר ברור שהורים שסבורים שיש דבר הצריך תיקון בבית התלמוד תורה הנצרך לחינוך ותלמוד תורה של ילדיהם עליהם לדרוש זאת בכל תוקף, והמתרפה בכך אף הוא חבר לאיש משחית. וחייבים להרעיש עולם ומלואו על כך. ועל ההנהלה לתקן לאלתר כל דבר הנצרך תיקון".