אאא

האחדות החרדית שהחלה מאז פטירת הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל, רבה של בני ברק, במינוי שני רבני עיר כממשיכי דרכו - בנו הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדק והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט - נמשכת גם בימים אלה.

האחדות, נרשמה עד כה בעיקר בכל הנוגע להנהגת העיר בני ברק שנעשית בצורה משותפת בין הרב החסידי לרב הליטאי, אך מתברר כי למרות ההיסטוריה של המחלוקת סביב רבנותו של הגרמי"ל לנדא זצ"ל, שהוביל מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, האחדות תישמר גם בעצרת השלושים לזכרו.

הערב (רביעי) תערך בבני ברק עצרת מספד עם מלאות השלושים לפטירת הגרמי"ל לנדא זצ"ל, בהשתתפות רבנים מכל החוגים והעדות, כאשר ראשון הדוברים יהיה ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שישא דברי הספד.

כמו כן יספידוהו חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני, הגרמ"ש קליין, הגרש"א שטרן, האדמו"ר מזוטשקא, הגר"מ שפרן, הרב הליטאי הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, הגר"י בלינוב, והבן הרב החסידי של העיר הגרי"א לנדא. 

העובדה שגדולי הדור הליטאים משתתפים בעצרת המספד מוכיחה כי הגרמי"ל לנדא זצ"ל זוכה לאחר פטירתו להכרה ברבנותו ובפועליו הגדולים, והמחלוקת נכנסת לדפי ההיסטוריה.