אאא

מעמד נדיר התקיים ביום רביעי בשבוע שעבר בבית חגלה על פני יריחו, במשק של משפחת קובוס. מדובר במצוה נדירה שלא מצויה כלל בזמן הזה - מעמד נתינת בכור בהמה טהורה לכהן.

בשונה מפדיון פטר חמור, מצוה זו נדירה ביותר ונדמה שלא מצויה כלל מאז ימי הגמרא, וזאת בגלל פתרון שנכתב בשולחן ערוך ומופיע בראשונים, למכור לגוי חלק מכל הבהמות וכך למנוע מכשול, שלא יבואו לידי תקלה ויאכלו בכור בהמה טהורה.

המכירה לגוי פוטרת את הבעלים ממצוה זו והרבנות הראשית מבצעת את ההליך בכל המשקים הרשמיים בישראל, אלא שבמשק של משפחת קובוס, בבית חגלה, בה הם מגדלים בעלי חיים רבים - בגלל תקלה המכירה לא בוצעה, ולבקשתם הגיעו בשבוע שעבר ביום רביעי אברכים כהנים וקיבלו במתנה את הבכורות.

הרב אלחנן בקרמן, הסביר על המצוה הנדירה של "בכור קדוש" בזמן הזה בקו שיעורי התורה 'אמר אביי' של הרב יונתן שטנצל: "באלפי משקים בארץ ובעולם אמנם נולדים אלפי בכורים, אבל בכור בהמה טהורה קדוש אינו מצוי בזמן הזה, ברור שנולדים הרבה בכורים אבל הם אינם קדושים, ההלכה היא ששותפות גוי פוטרת מן הבכורה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"בזמן הגמרא כתוב לכתחילה לא לעשות זאת כי מכירה לגוי מפקיעה את הקדושה, והבכור הוא קדשים קלים, אבל בזמן הזה נפסק בשולחן ערוך שבזמן הזה מצוה לעשות שותפות עם הגוי כדי שלא יבואו לידי תקלה, וזה הפתרון שכתוב בראשונים, וכבר הרא"ש כותב שכך ראוי לעשות, כיום כל משק שרוצה למכור בהמות לשחיטה חייב להביא תעודה שהוא ביצע מכירה לגוי שותפות בבהמות, כל בעלי המשקים עושים זאת כיום יחד עם המכירת חמץ, מוכרים לגוי את הקנה והוושת של כל הבהמות בארץ. כל משק שרוצה לשווק בשר חייב את התעודה הזו".

"במקרה שלנו", הוא מספר, "במשק של משפחת קובוס בבית חגלה היתה תקלה שהמכירה לא בוצעה, מדובר במשק של יהודים דתיים יראי שמים שמקפידים על קלה כבחמורה, למעשה המכירה לא בוצעה, היו להם עז ועיזה שלא המליטו מעולם ואין שם שותפות גוי, ונולדו להם שתי עיזות נקבות, חתנה של הגב' קובוס התקשר אלי וביקש לדעת מה עליהם לעשות, ומתברר כי בבכור יש דין מיוחד שהבעלים קודם צריך לתת אותו לכהן, לא כמו שאר הקורבנות שהבעלים מקריב ואח"כ הבשר נאכל לכהן, בכור צריך לתת לכהן כמו שהוא, הכהן צריך לשמור עליו עד שיפול בו מום, וכשיפול בו מום יוכל לשוחטו ולאוכלו, וזה בשונה מכל הקורבנות שהבעלים הוא מקריב.

"אחרי שהכהן מקבל את הבכור הוא יכול לתת אותו במתנה למי שירצה, הבאנו אברכים כהנים לבית חגלה, הם קיבלו את הבכורים, ומאחר ולא מתאים להם לכהנים להחזיק עיזים ברשותם, הם עשו קניין 'הגבהה' ונתנו אותן במתנה לגב' קובוס, ועוד הלכה שיש מצוה להקדיש את הבכור על ידי הבעלים, ואכן הבעלים סופר הסת"ם הרב יוסף קובוס החזיק את העז בידו ואמר 'הרי זה קודש' וכל הקהל אמר את הפסוקים של 'קדש לי כל בכור', היתה התעוררות עצומה"

לידי 'כיכר השבת' הגיעו תמונות מהמעמד הנדיר