אאא

מחלוקת החיידרים ב'פלג הירושלמי': לאחר הפרישה מת"ת 'תפארת יעקב', התכנסו ילדי כיתות ח' של החיידר החדש שהוקם, באולמי הכתר בירושלים, לכנס חיזוק בראשות הגר"ע אוירבך והגרב"ש דויטש - מבכירי רבני 'הפלג'.

ל'כיכר השבת' נודע כי בימים הקרובים עתידים להיכנס ילדי החיידר החדש אל מבנה מפואר במרכז ירושלים, כשילדי החיידר החדש ברמות כבר החלו את הלימודים במשכנם החדש.

בכינוס נשא דברים הגאון רבי עזריאל אוירבך בפני התלמידים. בדבריו אמר כי זה שמחה גדולה לראות את ילדי החיידר קורנים באור של תורה, ממשיכים יחד עם המלמדים להתעלות בלימוד התורה על טהרת הקודש

הגר"ע אוירבך הדגיש בדבריו כי "ילדי התלמוד תורה, אתם ממש בניו של אחי הגדול הגאון רבי שמואל זצוק"ל, ובודאי שנמשיך הלאה את דרכו והוראתו - להתנתק ממשרד החינוך ותקציביו, שכל רצונם להתערב ולחלן את צאצאינו ח"ו".