אאא

מסכת בכורות, דף כ"ט - בעברית:     

 

מסכת בכורות, דף כ"ט - באידיש:    

  

מסכת בכורות, דף כ"ט - באנגלית:     

 

מסכת בכורות, דף כ"ט - בצרפתית:      

 

מסכת בכורות, דף כ"ט - בספרדית: