אאא

הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, מבכירי רבני 'הפלג הירושלמי', רומז על יציאה למחאות נגד ההסכמות שיתקבלו במשא ומתן הקואליציוני, בין המפלגות החרדיות למפלגת 'הליכוד'.

במהלך שיעור שמסר, אמר הגרב"ש דויטש בין היתר כי "מוכרחים כולנו על פי הדין להיות הנטורי קרתא, ועוד יותר מהם, ואיך נשדי קלא בבירי שאפשר כי נצטרך לשתות ממנו, ודבריו אלו הם ממש בבחינת חכם עדיף מנביא. עכשיו אנחנו הגענו לזמן הזה! אנחנו צריכים לקום ולזעוק, זעקה שתהיה כנגד הדממה וההשתקה, שבעוה"ר עלולה לחדור גם אלינו".

הרב דויטש אמר בפתח דבריו כי "כמדומה שאין כמו הזמן הזה, בכדי לחזק את המאבק נגד גזירת הגיוס, כיוון שבימים אלו עומד למשא ומתן כל העניין הזה של החוק, וכפי הצפוי ח"ו, יעבור חוק הגיוס. זהו דבר שעכשיו אנחנו צריכים לעמוד ולהתריע, ולהזכיר את כל הדברים שאנחנו עומדים וזועקים בשער בכל השנים האחרונות.

"ראשית כל, אנחנו צריכים לזכור שמדובר פה בגזירה שנפסק עליהם על ידי כולם, שהיא ביהרג ואל יעבור כפשוטו ממש, ואין בזה אף חולק, 'יהרג ואל יעבור' פירושו, אם חס ושלום ימשך המצב שמגייסים בחורים, ולא רק בחורי ישיבות, אלא אפילו בחורים חרדים, שהנה הדבר ידוע, שכל מי שמתגייס לצבא מתקלקל ברוחניות, אף אחד לא יוצא משם אותו דבר מבחינה רוחנית, ומתקלקלים לגמרי.

"ובפרט שאנחנו יודעים, שהמטרה של המדינה היא להעביר אותנו בצבא כיון שהוא 'כור היתוך', וזו מדיניות מוצהרת, ובעצמי שמעתי מאחד שדיבר עם אחד מראשי הממשלה לפני שנים, ושאל אותו, איך אתם עושים פילוג בעם, עושים שני עמים בארץ, דתיים וחילונים, אמר לו, לא ייקח הרבה זמן עד שלא יהיה בארץ אורתודוכסים, הדברים בשעתו היו נשמעים הזויים בצורה מוחלטת, אבל גם כאן לומדים שזו המטרה שלהם, והם לאט לאט פועלים בכיוון הזה בצורה יסודית, והדברים ידועים ומפורסמים".

הגרב"ש אמר עוד כי "צריכים להזכיר שוב ושוב כי אנחנו עומדים בפני גזרה של עקירת הדת ממש, ואני רוצה להזכיר שני דברים בענין. הראשון, היום ראיתי תשובה של בעל ה'אבני נזר', העוסק במנהג שהקפידו עליו מאוד באחד המקומות, והקפידו עליו כמו דבר דאורייתא, והיו שרצו לשנות אותו ולנהוג משהו אחר, ואמר האבני נזר, שכל שינוי בדבר זה הוא פרצה, והוא כמו ערקתא דמסאני והוא אומר שדינא דערקתא דמסאני הוא לא רק מגויים אלא גם מפריצי ורשעי ישראל

"עכשיו אנחנו הגענו לזמן הזה! אנחנו צריכים לקום ולזעוק, זעקה שתהיה כנגד הדממה וההשתקה, שבעוה"ר עלולה לחדור גם אלינו, חייבים לעמוד ולזעוק, אנחנו עומדים בפני גזירה שהיא ביהרג ואל יעבור, ונראה שבקרוב היא תיחקק באופן גרוע ממש, וגם בפני גזירת חינוך, בפיקוח המחוז החרדי, שגם היא ביהרג ואל יעבור, אנחנו צריכים להקהל ולעמוד על נפשנו, פשוטו כמשמעו".

"ולכן", הבהיר הרב דויטש, "אנחנו צריכים לעמוד ולהתריע בשער, ולא להסיח דעת, להתמקד במלחמה שאנחנו עומדים לפניה ולא בדברים אחרים, רק המלחמה כנגד הרצון לעקור תורה מישראל, כפי שהם אומרים דברים מפורשים. הם לא מסתירים את זה, ועכשיו הם רוצים לעשות את זה בפועל, ואנחנו חייבים לעמוד ולזעוק 'מי להשם אלי', 'מי להשם אלי' - פירושו, שלא להתחשב בשום דבר אחר, הרגו איש את רעהו ואיש את אחיו ואיש את קרובו, כי אין לך דבר שעומד בפני מלחמה שצריכים לעמוד בה מחמת 'מי לד' אלי'.

"אנחנו זועקים בקריאה של 'מי להשם אלי', צריכים לשנס מותניים, לעשות כינוסים לקיים עצרות, כיוון שעכשיו אנחנו נמצאים ברגע האמת האמיתי, האם חס ושלום החוקים והגזירות האלו (שמנסים לטשטש אותם ולקרוא להם בכל מיני שמות אחרים) ייגזרו עלינו או לא, וכעת זו לכאורה ההזדמנות האחרונה שאפשר אולי לתקן, ואם כאן לא נצליח, נצטרך לפתוח במלחמה".