אאא

מסכת בכורות, דף ל"ח - בעברית:     

 

מסכת בכורות, דף ל"ח - באידיש:     

 

מסכת בכורות, דף ל"ח - באנגלית:     

 

מסכת בכורות, דף ל"ח - בצרפתית:     

 

מסכת בכורות, דף ל"ח - בספרדית: