אאא

ישיבת פתחי עולם, הוקמה ע"י הגאון המופלא רבי משה שפירא זצ"ל, ביחד עם יבל"א הרב הגאון רבי אליהו אילני שליט"א, עבור בעלי תשובה משכילים. הגר"מ שפירא זצ"ל פנה לתלמידו, הגרא"מ פייבלזון שליט"א, ובקשו שיעמוד בראשות הישיבה.

הרב פייבלזון ידוע כת"ח מופלג, המתייחד בכח העיון והמחשבה, וביכולתו הייחודית המצליחה להעביר את תורתו העמוקה בשפה התואמת חשיבה בת דורנו, ומושכת רבים להידבק בחצרות בית ד'.

ישיבת "פתחי עולם", נודעה כאחת הישיבות המובילות לחוזרים בתשובה, אשר הוציאה מקרבה ת"ח של ממש, יגעים בתורה ומצטיינים בכל מידה נכונה. הללו, קבלו בישיבה גישה מאוזנת ובריאה להשתלבות בחיי תורה ועבודת ה', ודרך חיים, של חיבור פנימי של הנפש עם התורה המביא שמחה וצמיחה פנימית.

בית המדרש מושך אליו גם לומדים אחרים, מטובי תלמידי הישיבות, אברכי כוללים וגם אנשי עמל. אלו כמו אלו רואים בתורתו של הרב פייבלזון משב רוח עמוק ומשמעותי, המעניק מענה לאתגרי החיים.

מלבד השיעורים הקבועים הנמסרים בהיכל הישיבה מדי יום, בסוגיות הגמרא ובמקצועות תורה נוספים, מעביר הרב פייבלזון עשרות שיעורים בכל רחבי הארץ, לבוגרי ישיבתו ולתלמידיו הרבים מכל גווני הקשת של ציבור נאמני התורה.

למרות גילה הצעיר, מסתמנת ישיבת 'פתחי עולם' כבית מדרש מבטיח, המעמיד תלמידים בעלי יהדות עמוקה ובנויה, ומאיר למעגלים רחבים.

מאז הסתלקותו של הגר"מ זצ"ל, הצטמצמו מאד מקורות ההכנסה של הישיבה, כדי לבנות בסיס כלכלי איתן, יוצאת ישיבת פתחי עולם לקמפיין התרמה עבור ביסוס בית המדרש והרחבתו, כדי שהקול הזה יגע בלבבות רבים יותר.

https://www.charidy.com/polam

צפו בערב שהתקיים בשבוע שעבר לקראת ההתרמה, והשתתפו בו מאות אנשים. בערב נשמע שוב ושוב מפי תלמידים שונים ומגוונים המשפט 'הרב פייבלזון שינה לי את החיים'.

קמפיין ההתרמה יפעל בימים ראשון-שני כ''א כ''ב אייר, 26-27 במאי. תכונה רבה והתרגשות בקרב תלמידי הרב פייבלזון ובוגרי פתחי עולם, לקראת המגבית, בציפייה להצלחה גדולה.

 

https://www.charidy.com/polam