אאא
בשבוע שעבר עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה הצעה לתיקון חוק יסוד הממשלה, שנותנת לממשלה אפשרות בלתי מוגבלת למנות שרים וסגני שרים, היום (ראשון), החליט ראש הממשלה נתניהו לגנוז לעת עתה עת הצעת החוק ולא לקדם אותה.
 
המשבר הקואליציוני נותן את אותתיו גם בהצעת החוק שעברה בשבוע שעבר בקריאה ראשונה, ומחר הייתה אמורה לעבור לאישור הכנסת לקריאה שנית ושלישית.
 
ראש הממשלה החליט ככל הנראה בעקבות המשבר הקואליציוני שלא להגיש את הצעת החוק, והורה ליו"ר הועדה המסדרת של הכנסת ח"כ מיקי זוהר להוריד את הצעת החוק מסדר היום.
 
יצויין, כי בשבוע שעבר, לאחר שהחוק עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הוקמה ועדה מיוחדת בראשותו של מיקי זוהר, הוועדה קיימה דיונים רצופים במשך יומיים בסעיפי החוק, ונציגי האופוזיציה אף הגישו 370 הסתייגויות כנגד הצעת החוק.