אאא

120 חברי הכנסת ייבחרו מחר (שני) את מבקר המדינה שיחליף את השופט יוסף שפירא, ראש הממשלה תומך במתניהו מרדכי אנגלמן בעוד האופוזיציה תומכת באלוף גיורא רום. טרם ברור האם נתניהו יצלח את ההצבעה וימנה את מועמדו לתפקיד, שכן הצבעה היא חשאית.

המבקר ייבחר על ידי הכנסת בהצבעה חשאית מאחורי פרגוד בישיבת הכנסת שנועדה לעניין זה בלבד.  עוד קובע החוק כי במקרה בו יש שני מועמדים או יותר, המועמד שבעד בחירתו הצביעו רוב חברי הכנסת- הוא הנבחר.

אם לא הצביעו 61 ח"כים עבור מועמד אחד, נערך סבב הצבעה נוסף, בו ייבחר המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השנייה רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה. במקרה בו קיבלו שני המועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה.

המועמדים לתפקיד מבקר המדינה שהוצעו על-ידי חברי הכנסת הם: מתניהו מרדכי אנגלמן הנתמך על ידי 'הליכוד', ואלוף גיורא רום הנתמך על ידי 'כחול לבן'.

לאחר הישיבה מיוחדת לבחירת מבקר המדינה, בשעה 17:00 תתקיים ישיבת כנסת רגילה בה יצוינו יום ירושלים ויום לציון יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.

על-פי חוק יסוד מבקר המדינה, המבקר יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על פי חוק לביקורתו. עוד קובע החוק, כי מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים וכל עניין אחר שיראה בו צורך.