אאא

לקראת חג השבועות, ולקראת יום ההילולא של ה'בעל שם טוב' זיע"א, יצא בשבוע האחרון האדמו"ר מקאפיטשניץ, יחד עם קבוצה מצומצמת מחסידיו, למסע קברי צדיקים.

הרבי ביקר בקבר הבעש"ט, ובקברם של מאורי החסידות הטמונים ברחבי אוקראינה.

התרגשות רבה ניכרה על פניו של הרבי, כאשר הגיע לפקוד את ציונו של זקנו, הרה"ק רבי דן מראדוויל זיע"א, חותנו של הרה"ק רבי שלום יוסף מסאדיגורא, אשר רק לאחרונה התגלה קברו.

האדמו"ר אמר פרקי תהילים, ואף נשא דברים על הציון.

האדמו"ר חזר בשעות האחרונות לארה"ק, לקראת חג מתן תורה.