אאא

מסכת בכורות, דף נ"ו - בעברית: 

 

מסכת בכורות, דף נ"ו - באידיש:

 

מסכת בכורות, דף נ"ו - באנגלית: 

 

מסכת בכורות, דף נ"ו - בצרפתית: 

 

מסכת בכורות, דף נ"ו - בספרדית: