אאא

"יום הולדת" הוא יום מיוחד. דוד המלך ע"ה שיום הסתלקותו היה בחג השבועות אומר בפרק השני של ספר התהילים: "בני אתה, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנה". דורשי רשומות היו אומרים שיש כאן רמז כי ביום הולדתו של האדם הוא זכאי לבקש בקשות ומשאלות  מאת הקב"ה, ולקבלם. יום הולדת הוא זמן של משאלות והתגשמויות ולא רק של פרסים ומתנות.

חכמי הדורות חלוקים הם ביחס אל יום זה, יש מהאדמו"רים שכאשר תלמידיהם רצו "לחגוג" להם "יום הולדת", היו מפטירים בהלצה כלשון הכתוב: "יום הולדת"? "את פרעה"... כלומר, החגיגות הללו הם מנהג פרעה, ואינם מקובלות עלי... אך מאידך היו שהביאו מדברי התלמוד ירושלמי שהיה נהוג לשלוח בחזית המלחמה את החיילים שיום הולדתם חל באותו יום, כי יש בו סגולה מיוחדת לאדם להצליח בדרכו, יש בו מזל טוב. וכך אנו מאחלים למכרינו ביום הולדתם את ברכת "מזל טוב"!

אך חושבני כי באמת הדבר תלוי באדם עצמו. אם האדם "חוגג" את השנים החולפות ביעף, אז בעצם את מה הוא חוגג? את הפער המצטמצם עם שנת המאה ועשרים שלו?... או את הרגעים והימים אותם הוא בזבז לריק?...

אך מאידך, אם האדם מנצל את היום הזה כדי לעצור את שטף החיים ממסלולם הזורם, ולהתבונן על משמעות החיים, שהם בעצם מורכבים מרגעים קטנים שמצטרפים יחד לחיים שלמים! וממילא הוא עורך ביום זה חשבון נפש מעמיק, במבט נוקב על העבר, ובשאיפה ומרץ לניצול העתיד, כי הרי האדם לא נהיה צעיר משנה לשנה... וכל יום שעובר אינו חוזר, וכדברי חז"ל הנודעים בפרקי אבות (א, יד) במילותיו של הלל הזקן: "אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי?".

• • •

גדולי וחכמי המוסר חידדו את הדברים, והלוא גם אם אדם התבטל רגע ועכשיו מנצל את הזמן ועושה את תקפידו, למה זה אמר הלל הזקן כי אם לא עכשיו אימתי. אם לא עכשיו, אז עוד שעה?!

אלא, חידדו גדולי הדורות, כי לכל רגע בחיים יש ייעוד משלו. אדם לא נברא כדי לבטל את יומו בהבל וריק. לכל רגע ולכל דקה יש שליחות ותפקיד, ייעוד ומשימה. ואם האדם לא מילא כראוי את דקותיו ושעותיו, אפילו שאחר כך ימשיך ויעשה טוב, הרי הוא בזבז דקות יקרות מחייו, שלהם אין תחליף. אם לא עכשיו, אימתי תהיה הזדמנות נוספת ל"עכשיו" של הרגע הזה שהלך מבלי שוב.

אדם שמביט אל החיים במבט שכזה, יש לו במה לשמוח! הוא מסמן לו מטרה להיכן הוא אמור להתקדם עד היעד הבא, יום זה בשנה הבאה! מתוך החלטה כי גם ביום ההולדת הבא הוא שוב יתבונן ויערוך דו"ח על תוצאות השנה החולפת.

בימים אלו אני זוכה לציין עוד שנת חיים שניתנה לי מאת הבורא יתברך'. אני מנצל את הרגע המרגש הזה, בהודיה לה' יתברך על העבר ועל ההווה, ובתפילה ותקווה על העתיד. כידוע חודש סיון הוא במזל תאומים. היום אוהבים אנשים להציץ בהורוסקופ היומי לראות מה יהיה מצב הרוח שלהם, ומה אומר המדע כיצד הם צריכים לנהוג היום. אני ברוך השם זוכה לחיות את חיי עם האמונה התמימה והפשוטה, ולא מתייחס לחשבונות של הורוסקופ כזה אחר, כמו שמלמדת אותנו התורה "תמים תהיה עם השם אלוקיך", ומבארים חז"ל, אל תחקור אחר העתידות, וכשאתה תמים – חלקך עם השם אלוקיך! וכדברי דוד המלך ע"ה "ואני בתומי אלך, חנני וענני".

תחזית ההורוסקופ מזכירה לי את דברי חז"ל כי "אין מראים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו". לפעמים אדם קם עם מצב רוח מצוין, ואז הוא קורא את ההורוסקופ ומבין שהיום יהיה לו יום לא קל, ומיד הוא הופך באחת למצוברח... אני נמנע מלהסתכל בתחזיות השונות, ורק בסוף היום אני יודע לבד מה היה מצב הרוח היומי שלי... 

שבת שלום ומבורך