אאא

הגאון רבי בן בציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, נשאל במהלך השבוע האם כדאי שנער יסיים את הש"ס משניות לפני שמחת בר המצווה. הרב השיב כי עדיף "שילמד שלחן ערוך אורח חיים בהבנה".

אחד מתלמידיו של הגרב"צ שאל: "לכבוד הרב שלום. האם כדאי לומר לילד שעושה בר מצוה לסיים ש"ס משניות?".

בתשובתו כתב הפוסק הבכיר: "סיום צריך להיות לימוד בהבנה מליאה, וכן לימוד משניות ללא הבנת כל משנה אין לו ערך, כי זה לא גירסא, אלא עיון. וידוע הוא [עיין מבשרת ציון] שיש בעיה ללמוד בלי הבנה, ויש שכתבו שמקלקל בכך חס ושלום".

הרב הדגיש: " חוץ מלימוד תהלים או ספר הזוהר שמפורש בהלכה שניתן ללמדם בלי הבנה".

לסיום, המליץ הרב מוצפי: " אני מציע שילמד שלחן ערוך אורח חיים בהבנה, ויעשה עליו סיום".