אאא

לאחר תחילת עונת הרחצה ולאחר שרבני אשדוד הכשירו את החוף הנפרד, אליו נוהרים גם רבים מערים אחרות - מתריעים כעת רבנים ספרדים על שינויים חדשים בחוף שגורמים לחששות ממראות פריצות מהחופים הסמוכים.

במכתבם שפורסם השבוע באשדוד כותבים הרבנים הספרדים: "הנה לאחר שעלתה בידנו ב"ה להכשיר את החוף הנפרד, ובפרט התיקון החשוב של מסלול היציאה מהים בדרך שתצמצם את המראות הלא ראויות, כמו כן הארכת המחיצות ושאר תיקונים הנדרשים, נודע לנו כי בימים האחרונים נוצרה נסיגה בקו המים באופן שהמתרחצים עלולים להעמיק מעבר למחיצות ולהיחשף למראות פריצות המשתקפים מהחופים הסמוכים".

הרבנים מוסיפים: "לכן, המלצתנו הברורה להעדיף את שעות הבוקר המוקדמות שבהן אין רוחצים בחופים הסמוכים ובכך ימנעו עצמם ממכשולות העלולים לבוא".

את מכתבם חותמים הרבנים בברכה לעסקני הצניעות שארגנו הסעת חינם לחוף: "ובאנו בזאת לחזק את העוסקים בעניני שמירת וביצור חומות הצניעות מזכי הרבים הפועלים לשם שמים, שארגנו הסעות חינם לחוף הנפרד לבנתיים בימי שישי הבעל"ט, ובס"ד יוסיפו בהמשך נסיעות וימים נוספים לפי הצורך הנדרש, ושומר עיניו מראות ברע, יזכה לראות באור השכינה ולרוב נחת של קדושה".