אאא

מבקר המדינה השופט יוסף שפירא פרסם היום (שני) דו"ח חריג בחריפותו נגד ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי ומנכ"ל העירייה שלו אילן בן עדי, על כשלי פרויקט התחבורה הציבורית החכמה בעיר, כאשר הוא ממליץ למשרד הפנים להטיל חיוב אישי על השניים בגין התנהלותם בפרויקט זה.

בין סעיפי הדו"ח מקדיש המבקר התייחסות מיוחדת לציבור החרדי באשדוד ותוקף את עיריית אשדוד על כך שביטלה את הציר המזרחי בפרויקט, ציר שעובר בסמיכות לשכונות החרדיות בעיר, ואשר היה אמור לסייע להם כאוכלוסייה "שעושה שימוש רב בתחבורה ציבורית".

"ברבעים ג' וז' שדרכם עובר הציר המזרחי מתגוררת אוכלוסייה חרדית", כותב המבקר, "המאופיינת בשימוש רב בתחבורה ציבורית, והוא ישמש גם למעבר של תח"צ בין עירונית המקשרת בין אשדוד לבין ריכוזי אוכלוסייה חרדית ברחבי הארץ, ברחובות שעל ציר זה קיימים עומסי תנועה המצדיקים מתן העדפה לתחבורה ציבורית".

בדברי הסיכום לדו"ח תוקף המבקר את לסרי ואת בן עדי במלים קשות ביותר: "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותם של ראש העירייה ומנכ"ל העירייה בכל הנוגע לקידום הפרויקט, ובמיוחד בנושא עמידה בהתחייבויותיה על פי ההסכם עם משרד התחבורה, התנהלות שלא הייתה שקופה כלפי חברי המועצה, משרדי התחבורה והאוצר והציבור ועלולה לפגוע בתקציב העירייה, בעקרונות היעילות והחיסכון ובאמון הציבור במערכת השלטונית".

עוד תוקף המבקר: "עיריית אשדוד שקיבלה את האחריות להקמת הפרויקט חרגה לאורך כל משך ביצועו מתנאי ההסכם עליו חתמה עם משרד התחבורה".

"העירייה נהגה בחוסר שקיפות, לא שיתפה פעולה באופן מלא עם משרד התחבורה וועדת ההיגוי, קיבלה החלטות חד צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט ובנוגע להקפאת ביצוע מרכיבים מרכזיים בו, הכל מבלי שקיימה הליכים סדורים לבחינת השינויים שעשתה והשלכותיהם ומבלי שקיימה דיונים במועצת העירייה".