אאא

במהלך כל השנה, אנחנו מתגוששים בדעות שונות, בעד ונגד, עמדות מנוגדות ולא מעט מחלוקות. בפתח ימי בין המיצרים - זה הזמן לעצור.

הגמרא במסכת יומא, דף ט', מציינת כי בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. "מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם, ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות - עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים".

גולשי 'כיכר השבת', האתר החרדי הגדול בעולם, בוחרים החלטה אחת, קבלה טובה - להרבות באהבת חינם, דווקא בימים אלו, ימי בין המיצרים, בהם אנו מציינים את חורבן בית המקדש, בגלל שנאת חינם.

כנסו למערכת התגובות וספרו לנו מהי הקבלה שלכם - להרבות באהבת חינם...