אאא

מכתב נדיר נחשף בסוף השבוע בגיליון השבועי 'משנתו', היוצא לאור בחסידות סאטמר, לפיו האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' זצוק"ל, שידוע כמי שהיה מראשוני המתנגדים לציונות ולהקמת מדינת ישראל, היה בדעתו נגד עריכת הפגנות.

מדובר במכתב ששלח לפני כ-50 שנה גדול העסקנים דאז, הרב ישכר הירש, לאנשי נטורי קרתא בארץ הקודש, בו הוא מגלה את דעתו של האדמו"ר, כפי שנמסרה לו ע"י האדמו"ר בעצמו, וכך הוא כותב.

"אני לא מסכים עם מה שהם עושים, זה כבר סכנת נפשות ממש", כתב העסקן בשם האדמו"ר והוסיף כי "במצוה של הוכח תוכיח את עמיתך כתוב שהיא רק עד כדי הכאה, ואת זה הם כבר קיימו מזמן".

לדברי האדמו"ר, "הדין של יהרג ואל יעבור אינו חל על מצוות תוכחה וההפגנות גובלים בסכנת נפשות ממש, עד כדי פגיעה בנפשות ר"ל".

את המכתב מסיים הכותב במשפט: "כתבתי זה רק משום שאני מחוייב לקיים שליחות רב לאדמו"ר".

גורם בחסידות סאטמר אומר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי כעת מבינים על מה הסתמך האדמו"ר מהר"א מסאטמר כשתקף את מפגיני 'הפלג הירושלמי' לפני יותר משנתיים, אז כינה אותם 'קנאים חדשים שאין להם מסורת'.