אאא

המקובל מטבריה, הרב דוב קוק יצא היום (רביעי) לחיזוק אסירים בבית הכלא "גלבוע" הנמצא בסמוך לבית שאן. במהלך הביקור, חיזק הרב את האסירים ועודד את רוחם. 

הרב אמר לאסירים להתפלל, כמו שכתוב "דעני ליוסף בבית אסירי, ענינן", ולהתחזק ב"ממעמקים קראתיך ד'", דווקא מהמקום הכי נמוך צריך יותר להתחזק באמונה.

כמו שיוסף היה בבית סוהר כך גם הם צריכים להתחזק - "ממעמקים קראתיך ה'", ודווקא מהמקום הכי נמוך צריך יותר להתחזק באמונה.

בהמשך הביקור הרב עבר לדבר בכאב על חילולי השבת בעיר טבריה ועל העונש הצפוי לראשי העיר האחראים על החילולי שבת.

בסיום הביקור, הרב חילק 'קריאת שמע' לאסירים ולסוהרים.