אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי הגיע לביקור בעיר אשדוד. בכניסה לעיר התקבל על ידי כ-400 מילדי התלמודי תורה בעיר: "נחלת מאיר", "חניכי הישיבות" ו"אבן ישראל".

לאחר מכן נפנה הגרב"ד למסור שיעור בישיבת "שלום רב" בראשות הגר"ש רביבו, במהלך השיעור אמר ראש הישיבה לתלמידים כי עצם זה שהם חיים בדור כזה והם זכו להיות תלמידי ישיבה הם זכו לגן עדן כבר בעולם הזה.

עוד הוסיף לתלמידים ואמר: "שהרי אדם הראשון היה בגן עדן ומלאכי השרת היו צולין לו בשר ומסננין לו יין, ואדם הראשון היה בעולם הגשמי ובהכרח הכוונה על גן עדן התחתון וזה בית המקדש, מקום השראת השכינה בתחתונים. ומיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד - היינו היכלי הישיבות וממילא בחורים בישיבה נמצאים בגן עדן וכך הם צריכים להרגיש ועי"ז יצליחו בלימודם".

בסיום דבריו הנרגשים בירך בחום את ראש הישיבה, שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה וכן את בחורי הישיבה שיצליחו בלימודם.