אאא

שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים ייפרסו לשמירה על הסדר הציבורי, ביטחון הנפש והרכוש, סביב העיר העתיקה וסמטאותיה ובאזור בתי הכנסת לשם שמירת הסדר והביטחון, אבטחת המתפללים, הסדרה והכוונת התנועה במזרח ומערב העיר.

החל מהשעה 20:00, יחסמו הכניסות לעיר העתיקה לכלי רכב, למעט כלי רכב הנושאים תו נכה שיורשו להיכנס דרך שער יפו.

ביום ראשון, לקראת צאת הצום תיערך המשטרה להגעת מתפללים רבים לכותל. החל משעות הבוקר, תחסם העיר העתיקה לכניסת כלי רכב פרטיים למעט תושבי המקום. כלי רכב הנושאים תו נכה יורשו להיכנס לעיר העתיקה דרך שער יפו.

הכניסה לרחוב סולטן סולימאן תיחסם לכניסת כלי רכב החל מהשעה 17:00 וצפויה להיפתח בשעות הלילה עם סיום פיזור המתפללים.

הציבור מתבקש להימנע מלהגיע לאזור העיר העתיקה בכלי רכב פרטיים ולהסתייע בתחבורה הציבורית.