אאא

בהתייחסו לשורת האסונות הנוראים שפקדו את הציבור החרדי בארץ ובעולם, במהלך הימים האחרונים, ימי בין הזמנים, אמר חבר 'המועצת' ורבה של 'רמת אלחנן' הגאון רבי יצחק זילברשטיין כי "הימים האלה הם 'ימי פגרה' בישיבות שתורתן מגנא ומצלא וחסר כוח התורה שמגן מפני אסונות, בפרט כאשר רבים מטלטלים עצמם בדרכים ונמצאים במקומות המיועדים להחלפת כוחות, בבחינת וקווי ה' יחליפו כוח, שאז נדרשת משנה זהירות".

הרב זילברשטיין סיפר: "שאלתי את מורי חמי מרן הרב אלישיב זצוק"ל, על שער יכניה משם יצא יכניה לגלות - האם בגלל שמשם יצא לגלות קוראים על שמו? והשיב לי מרן זצ"ל כי כאשר אדם יוצא לרצות מאסר ממושך, הרי שיום קודם לכן באים חבריו הקרובים וידידיו להפרד ממנו. ביום המאסר מגיעים קרובי משפחתו שהם קרובים יותר, אך כאשר הוא נושק למזוזה ויוצא אל קלגסי המלך שהאזיקים המיועדים לו בידיהם, האחרונים שנפרדים ממנו בדמעות רותחות הם הוריו, אשתו ובניו שהם האהובים ביותר. כך היה יכניה בעת צאתו לגלות הוא נפרד מהעם, ממשפחתו, אבל הפרידה האחרונה, הכואבת, היתה מבית המקדש. זו לא היתה פרידה של כאב בלבד, אלא פרידה ממהות, מנשמת עם ישראל, ולכן נקרא השער על שם הפרידה הזו".

הוסיף הגר"י זילברשטיין בשיחה עם 'יתד נאמן' ואמר: "כשנפרדים מהישיבה אפילו לימי בין הזמנים, זו איננה יציאה מבית המדרש, אלא זו עזיבה לרגע של מהות, עזיבה זמנית של מקור היניקה שלנו, כדי להחליף כח, אבל חסר בכח התורה כי הלימוד נחלש, התורה שומרת, התורה מגינה, התורה היא בית המדרש שלנו. היציאה לבין הזמנים היא שער יכניה שלנו. העזיבה אפילו לפרק זמן מסוכנת".

"לכן אנחנו חייבים במשנה זהירות, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, ולהוסיף וללמוד כמה שיותר כי בנפשינו הדבר", הוסיף הרב.