אאא

בשבוע האחרון התקיימה שמחת נישואי בן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים עם בת הרה"צ רבי דוד הלברשטאם, ר"מ בישיבת טל תורה ובנו של האדמו"ר מגארליץ, וחתנו של גאב"ד ביליץ.

בחתונה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל אוהדי וחסידי נדבורנה ירושלים.

לאחר מעמד החופה עברו כלל החסידים לאמירת מזל טוב, ולאחר מכן נערכה הסעודה החגיגית.