אאא

אדמו"רים ורבנים השתתפו השבוע בשמחת החתונה לבנו של האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, החתן מנחם אברהם יחיאל רוזנבוים.

הכלה היא נכדתו של האדמו"ר מקאמרנא-בית שמש, בת לבנו הרב שמעון נתן נטע סאפרין, חתנו של האדמו"ר מבוטושאן.

השמחה התקיימה באולמי היכלי מלכות בבני ברק בהשתתפות חסידים רבים ואוהדי בית זוטשקא.

בין המשתתפים, האדמו"ר מנדבורנא, האדמו"ר מניקלשבורג, האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, האדמו"ר מפרמישלאן, המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן ועוד.