אאא

אמשינוב:

שבת שבע ברכות לנכדו של האדמו"ר ממודז'יץ, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע, עם נכדת האדמו"ר מאמשינוב, בת לחתנו הרב מרדכי הלפרין, תתקיים בבית המדרש אמשינוב ברח' דרכי איש בעיר ביתר עילית, בהשתתפות הסבא האדמו"ר מאמשינוב.

לויצק:

האדמו"ר מלויצק ישהה השבת בקרב חסידיו בעיר ביתר עילית.

התפילות וה'טישים' יתקיימו בבית המדרש של החסידות ברח' קדושת לוי 109 בעיר.

ביאלה ב"ב:

האדמו"ר מביאלה בני ברק ישהה השבת בקרב חסידיו בעיר ביתר עילית.

התפילות וה'טישים' יתקיימו בבית המדרש ביאלה ברח' הרב שך בעיר.

זוועהיל:

לרגל שבת סליחות ישהו חסידי זוועהיל בראשות האדמו"ר באתרא קדישא מירון.

התפילות וה'טישים' יתקיימו במתחם יד עזרא במעלה ההר.

אלכסנדר:

בריכוזי חסידות אלכסנדר מציינים את שבת שקודם ה'יארצייט' לאדמו"ר בעל ה'עקידת יצחק' מאלכסנדר זיע"א.

האדמו"ר יערוך את שולחנו בבית המדרש של החסידות בעיר בני ברק.

באבוב 45:

שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר, בת לחתנו הרב שמחה יואל וואזנר, תתקיים בבית המדרש באבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סוכטשוב:

בחסידות סוכטשוב מציינים את שבת שקודם ה'יארצייט' לאדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב זיע"א שיחול ביום רביעי הקרוב.

נכדו האדמו"ר מסוכטשוב יעבור לפני התיבה לתפילת מוסף בבית מדרשו בשכונת בית וגן בירושלים.