אאא

בסוף השבוע התקיימה שמחת השבע ברכות המרכזית בחצר חסידות קרעטשניף בבני ברק.

הכלה היא נכדת האדמו"ר מקרעטשניף, בת לבנו הרה"צ הרב איתמר רוזנבוים, רב קהילת חסידי קרעטשינף בבני ברק, וחתנו של האדמו"ר מקוסוב ויזניץ.

החתן הוא נכדו בכורו של האדמו"ר מלעלוב בן לבנו הרב יואל זושא בידרמן, חתנו של אב"ד מאקווא בעיר אלעד.

השמחה התקיימה באולם שע"י מוסדות בוהוש בבני ברק בהשתתפות אדמו"רים ורבנים וקהל רב.

בין האדמו"רים שהשתתפו, האדמו"ר ממכנובקא בעלזא והסבא האדמו"ר מלעלוב.