אאא

משרד התקשורת החליט להותיר את ההסדר הקיים בתחום 'קווי הנייעס', ולא לשנותו כפי שנשקל תחילה.

חצי שנה לאחר שמשרד התקשורת הודיע כי בכוונתו לשנות את השימוש בקווי הנייעס וקווי המידע המשמשים בעיקר את הציבור החרדי, המאפשרים לקבל גישה למידע בנושאי שיעורי תורה, התרמות אקטואליה, תחבורה ציבורית, רפואה, אזעקות צבע אדום ועוד, החליט היום (שני) משרד התקשורת להותיר את המצב על כנו.

מדובר בבשורה למפעילי הקווים, ולציבור המאזינים - שישמחו לשמוע כי נדחתה הטענה כי קיים ניצול מופרז של הדקות, הגורם הספד כספי לחברות הסלולר. 

הסיבה לשינוי בעמדה, הוא מפני שלחברות הסלולר עומדים כלים שונים באמצעותם הם יכולים להתמודד עם תופעת השימוש החריג, ובכללה שינוי מכסת 'השימוש הסביר', אופן תמחור דקת החריגה וכן שיווק חבילות בעלות מאפיינים שונים הפונות לקהלים שונים.

"יתרה מכך", טוען כיום משרד התקשורת: "לא מן הנמנע כי מגבלות אלה משקפות כבר היום את השימושים הקיימים".

בהודעת המשרד נאמר, כי "לאחר בחינת כלל ההתייחסויות שהתקבלו בשימועים, וניתוח המידע שהתקבל במסגרת דרישות המידע, הגיע המשרד למסקנה כי לחלופות אשר נבחנו במסגרת השימועים השלכות אשר עשויות להיות כבדות משקל בנוגע לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית אשר עושות שימוש בשירות פרימיום, ומאידך היקף הקווים היוזמים שיחות מעבר למגבלת ה"שימוש הסביר" הקבועה בהסכמים של המפעילים, וסך דקות השיחה החורגות המבוצעות על ידם, מסתכמות באחוזים בודדים מסך הקווים והדקות בכל מפעיל".

עוד נאמר בהודעה: "מאחר ומגבלת 'השימוש הסביר' ותעריף דקת החריגה (אשר לעתים קרובות גבוה ביותר מפי 10 מתעריף הקש"ג הנייח) נקבעים על ידי המפעילים באופן אינדיבידואלי, הם ניתנים לשינוי ועדכון על ידם באופן יזום ודינמי, כך שיהיו מותאמים לשימושים ולתנועה הנצפית והנחזית".

המשרד חותם את נימוקיו בהחלטה, כאמור: "נוכח האמור לעיל, החליט המשרד להותיר את אסדרת שירות הפרימיום הקיימת על כנה, ולא לשנותה כפי שנשקל בשימועים".