אאא

לראשונה באירוע של 'הפלג הירושלמי', השתתפו פוליטיקאים חרדים - ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין וסגנו מש"ס, יהודה עוביידי.

בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו לפני כשנה, 'הפלג' לא עברו את אחוז החסימה בביתר, לאחר שקיבלו רק 837 קולות, כך שהיו חסרים להם 37 קולות.

'הפלג' מחזיק בעיר ביתר בת''ת ''בית שמואל'', בהנהלתו של הרב יאיר ליכטמן, המונה כבר כארבעה כיתות וכן גני בנות עם שלוש כיתות, וביה''ס ''בית יעקב החדש''.

השבוע חגגו ב'פלג' את כניסת המוסדות למתחם החדש ''קריית החינוך - דרכי שמואל'' ובמרכזו ביהכנ''ס ''זכרון שמואל'' ע''ש הגר''ש אוירבך זצ''ל.

באירוע נכחו גדולי הרבנים של 'הפלג', הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, הגאון רבי אשר דויטש, הגאון רבי זבולון שוב, הגאון רבי אוריאל אייזנטל, האחים הגאונים רבי מיכאל ורבי ינון שילוני וכן ר' יוסף פטרוף, האחים הגאונים רבי יעקב אוירבך ורבי מאיר שמחה אוירבך מרבני העיר, וכן הגאון רבי אשר פריזנד.

מי שהפתיע, כאמור, והשתתף באירוע ואף נאם בו הוא ראש העיר מאיר רובינשטיין, המשתייך ל'אגודת ישראל', וכן סגנו מסיעת ש''ס יהודה עוביידי.