אאא

מאות השתתפו הערב (רביעי) בשיחתו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז' בהיכל ישיבת בית מדרש עליון לקראת יום הכיפורים.

במשאו בהיכל הישיבה, עורר הגרי"ג: "עשרת ימי תשובה זה זמן מסוגל לחזור בתשובה ואז יותר קל החזרה בתשובה, וגם אז התפילה יותר נשמעת, צריך לנצל כראוי את הימים האלה".