אאא

מאות השתתפו הערב (ראשון), בשיחתו של ראש ישיבת פונביז' הגרי"ג אדלשטיין, בפני מאות תלמידי ישיבת בית שמעיה שבראשות הגר"ש אנגלנדר. בנוסף, הגרי"ג מסר שיחות ב'אורחות תורה', ב'בית מדרש עליון' ב'אהל קדושים' וב'תורה בתפארתה'.

בהמשך למשאות החיזוק וההתעוררות שמסר בהיכלי התורה לפני ראש השנה למרות גילו המופלג, לאחר שמסר שיחות בפני אלפי תלמידי ישיבות, ב'אורחות תורה', ב'בית מדרש עליון' ב'אהל קדושים' ואמש (מוצאי שבת) ב'תורה בתפארתה', הגיע הערב להיכל ישיבת בית שמעיה בבני ברק, וחיזק את תלמידי הישיבה בהכנה לקראת יום הכיפורים.

את פני ראש הישיבה קיבלו ראש ישיבת בית שמעיה הגר"ש אנגלנדר ורבני הישיבה לצד מאות התלמידים והבוגרים שהגיעו למקום.

יצוין, כי בשנים עברו את השיחות בהיכלי הישיבות ובעולם התורה היה מוסר מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שכיתת רגליו ממקום תורה אחד למשנהו לחדד את עומק ימי הדין והעת רצון שיש בין כסה לעשור.

לאחר פטירתו של מרן הגראי"ל זצ"ל, המשיך הגר"ג את המסורת, ומוסר שיחות בימים אלו בישיבות ובעולם התורה.