אאא

מידי שנה לאחר יום כיפור, ניתן לשמוע על גביר שרכש את 'מפטיר יונה' תמורת סכום מופרז, אך כמעט בכל בית כנסת יש את אלו שיתחרו ויעלו את המחיר לגבוה משמעותית מממוצע מכירת העליות בכל השנה, ואפילו מהרגיל בימים הנוראים.

הסיבה? אם תשאלו את המתפללים בבתי הכנסת, תשמעו מהם כי מדובר בסגולה לפרנסה ולעשירות. אך מה המקור לכך? נראה כי מעטים הם היודעים.

השנה, בגלל ריבוי המניינים עקב התפשטות נגיף הקורונה, הסיכוי לכל אחד מאיתנו לרכוש את מפטיר יונה, עלה משמעותית. השאלה היא מה העניין בכך.

ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז שנשאל על מקור הסגולה ענה: "אינני יודע. המקור מהאשכנזים". רבנים נוספים, ביניהם הרב שלמה אבינר הגיבו כי אין לכך כל מקור.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מנגד, בספר 'כי בא מועד' מובא כי מקובל אצל יוצאי צפון אפריקה במסורת וקבלה מאבותיהם, כי רכישת 'מפטיר יונה' - סגולה לעשירות.

מקור נוסף, בשם הרבי הריי"צ מליובאוויטש שאמר כי יש סגולה לעשירות לרכוש את מפטיר יונה. עוד מובא בחב"ד כי הרש"ג, גיסו של הרבי מליובאוויטש שאל אותו פעם למה רבים משתדלים להפטיר מפטיר יונה, והשיב שיש בכך הרבה סגולות.

הריי"צ הוסיף כי מפטיר יונה מעניק כוח לתשובה, וכן כתב הרב אברהם פלאג'י: "ועלה בידינו טעם נכון למה שקופצים על קריאת ההפטרה הזאת בציבור בברכותיה דהכל רצים אחריה, על היות נמצא בה השתים רעות דהם כוללות לכל רשעות שבעולם ותשובה בצידה דשבו אל ה' בתשובה שלימה, ובה תחזה עד היכן מגיע הפגם של החוטא וגודל מעלת התשובה מה שלא נמצא בשום הפטרה אחרת כמוה, לכן אליו ירוצו לקרותה בצבור להיות לזכרון בין עינינו לחזור בתשובה שלימה".