אאא

כשעתיים לאחר כניסת השבת בישראל הלך לעולמו גאב"ד ציריך שבשווייץ, ורב קהילת 'אגודת אחים' הגאון רבי שאול ברייש זצ"ל, כשהוא בן 88 בפטירתו.

רבי שאול זצ"ל אושפז בעיצומו של חג הסוכות כשמצבו הוגדר קשה מאד, ובבתי הכנסיות התפללו רבים לרפואתו, אך אמש השיב את נשמתו ליוצרה.

בצעירותו למד רבי שאול זצ"ל בישיבת חברון, ולאחר מכן עבר ללמוד בישיבת בעלזא, ולאחר נישואיו עם בת הרב יחיאל בנדיקט מבני ברק, התגורר ולמד בבני ברק.

אביו של רבי שאול הרב יעקב מרדכי ששימש כרב העיר ציריך במשך שנים נפטר בשנת תשל"ז, אז עבר בנו רבי שאול להתגורר בציריך על מנת להחליף את אביו המנוח בתפקידו.

מכריו מספרים ל'כיכר השבת', על אישיות רוחנית מאד, שהיה שקוע כולו בתורה ובמסירת שיעורים, והקדיש את חייו במסירות לטובת אנשי הקהילה, במשך כל שנות כהונתו בתפקיד.

רבי שאול זצ"ל הותיר אחריו את רעייתו תבלחט"א הרבנית אסתר שליוותה אותו במסירות בעשרות השנים האחרונות.

פרטים נוספים על מסע הלוויה יעודכנו בהמשך.