אאא

מאות אנשים חברי אגודת החסידים בארץ הקודש התכנסו באולמי היכלי מלכות בבני ברק לועידת החינוך 'רשפי אש', שם דנו במצב החינוך בארץ ובהשתלטות לשיטתם של משרד החינוך ומדינת ישראל על סדר היום של החינוך החרדי.

בכינוס הובאו עדויות של מספר מנהלי מוסדות אשר הודו כי אין ביכולתם לשנות ולחרוג מהוראות מרד החינוך בנושאים רוחניים שונים, מה שהביא את מנהלי הוועידה להכריז בפני המשתתפים כי החינוך העצמאי מת, כלשונם.

מי שעוד נאם בוועידה הוא הגאון הרב מנחם מנדל לובין, אב"ד שכונת רמת אהרן בבני ברק שהקריא מתוך הספר 'חוט השני' שכתב הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל, בו הוא מזהיר מלבצע שינויים במסורת החינוך המסורה לנו מדור דור.