אאא

פרסום ראשון: הגאון רבי שלמה פלאי, ששימש משגיח בישיבת 'חברון', מונה לשמש כמזכיר ועדת הרבנים של 'דגל התורה' בירושלים. 

ועדת הרבנים מונתה על ידי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בסוף ימיו, והעומדים בראשה הם חבר 'המועצת' הגר"ד כהן, הגר"י אפרתי ור"י 'תורת זאב' הגר"ב סולובייצ'יק.

ל'כיכר השבת' נודע כי מאחורי הקלעים, לאור טענות שהעלו גורמים ב'דגל', על כך שעניינים רבים בעירייה נסגרו ללא התייעצות עם ועדת הרבנים כולה, ועסקנים שונים הנחיתו הוראות, לטענתם, בשם אחד מראשי הישיבות החבר בוועדה, הוחלט בעצה אחת כי ימונה רב המקובל על שלושת חברי הוועדה שירכז את כל ההחלטות של הוועדה והוא יהיה המוסמך היחיד לקבל החלטות בכל הנוגע לענייני 'דגל התורה' בירושלים. 

במקביל, הגר"ב סולובייציק שהכריז כי ברצונו לפרוש מהוועדה, יחזור לכהן בה רשמית כאשר כל החלטה תעשה מכאן ואילך אך ורק בתיאום עם הגר"ש פלאי.

יצויין כי הגר"ש פלאי נחשב למקורבו של הגר"י אפרתי ומשמש כגבאי בבית הכנסת שבראשותו. במקביל, שימש, כאמור, כמשגיח ב'חברון' ונחשב למקורב לראש ישיבת 'חברון' וחבר הוועדה הגר"ד כהן. 

וזה נוסח מכתב המינוי הנחשף כאן ב'כיכר השבת' לראשונה: 

"כבוד נציגי 'דגל התורה' בעיה"ק ירושלים ולכל הנלווים עליהם הי"ו השלו' והברכה

"מניסיון העבר ובמטרה לשפר ולזרז את המוטל עלינו, אנו שמחים להודיע כי הרה"ג ר' שלמה פלאי שליט"א הסכים לקבל על עצמו את ריכוז הועדה ומהיום והלאה כל החלטות ועדת הרבנים יעברו אליכם אך ורק דרכו". 

בתוך כך, אמש (חמישי) התכנסו עשרות נציגי השכונות בבית 'דגל התורה' בירושלים עם ששת חברי המועצה של 'דגל' בעיר, אליעזר ראוכברגר, ישראל קלרמן, דודי בלומנשטוק, משה גורא, דוד זוהר ואלחנן גרוסבוים, עם מנהל הסניף שבתי מרקוביץ, לדון בנושא התרבות התורנית בשכונות, הזקוקה לטיפול מהיר של חברי המועצה.