אאא

ציון דרך היסטורי: 388 שנים לאחר פטירתו של המהרש"א, בית המדרש שלו - בו הוא עמל וכתב את 'חידושי הלכות', על הש"ס, זכה לעדנה מחודשת ובימים אלו הושלם השיחזור המדויק לבית הכנסת בעיירה אוֹסטרוֹהְ שבאוקראינה. 

מדובר על בית הכנסת העתיק ביותר באוקראינה, בית הכנסת נבנה לפני למעלה מ-600 שנה, 150 שנה לאחר מכן המהרש"א הגיע למקום והחליטו להרחיב את בית הכנסת לצדדים וזה נקרא בפי כל 'ההיכל החדש', שפ המהרש"א ישב והגה בתורה וזה היה נחשב בית המדרש שלו.

וכך נתפרסם 'בית הכנסת המהרש"א' שנחשב לאחד היחידים בעל קדושת בית כנסת, ללא ההיתר המיוחד ללמוד בה ולסעוד בה ולשמש אף כ'בית מדרש'. בית המדרש בה למד המהרש"א היה ההיכל החדש שנבנה.

בזמן מלחמת העולם השנייה - לפני כ-80 שנה, סגרו השלטונות את בית הכנסת. והמקום נהפך להיות מחסן מזון. שנתיים לאחר מכן כאשר הגרמנים ימ"ש נכנסו לעיר נרצחו כל הקהילה היהודית היהודית שערב הכיבוש הגרמני מנתה כ-10,500 נפש.

בשנים האחרונות במקביל לתיקון הסטטוס של בית החיים ביקשה עיריית אוסטראה לשפץ את בית הכנסת הנטוש שהפך לחורבה ומט ליפול במרכז העיר.

אך הבעיה הייתה שבית החיים הוותיק שעומד על תילו יותר מ-600 שנה, ויש בו כ-16 אלף מצבות, ביניהם של גדולי עולם - נחרש ע"י השלטון הקומוניסטי בשנת 1968 עקב היותו במרכז העיר והפכו אותו לפארק אקולוגי. בין היתר התקינו בין עצי הפארק מתקני שעשועים ומשחקים.

בשנים האחרונות לאחר מאבק משפטי ארוך במימונו של הרב אליעזר קעסטנבוים ובפעילותם של חבר המועצה המקומי יהודי בשם גריגורי הרשינוב והרב הלל כהן מרבני קייב הוחזר סטטוס המקום כבית קברות יהודי בעל ערך שימור הסטורי.

הרב שמואל אליעזר הלוי איידלס המכונה המהרש"א, היה מגדולי רבותינו האחרונים, חיבוריו על התלמוד בבלי הם אבן יסוד להבנת הגמרא.