אאא

שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבא: במהלך השבת נרשם שיפור במצבו הבריאותי של ראש ישיבת 'בריסק' הגאון רבי משולם דוד סולובייציק המאושפז במצב קשה בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים, לאחר זיהום שהתגלה בגופו. מקורביו מספרים כי ראש הישיבה אינו מורדם, ויש הטבה בממדים.

השבת הייתה אמורה להתקיים בביתו של הגרמ"ד סולובייצ'יק, ברחוב עמוס, שמחת העליה לתורה לרגל נישואי נכדו בן לבנו הגאון רבי יצחק זאב מראשי ישיבת בריסק, אך בשל אשפוזו השמחה הועתקה לישיבת בריסק והקידוש נערך בבית בנו הגרי"ז ברחוב גרוסברג. שמחת החתונה תתקיים ביום רביעי באולמי שירת ירושלים.

כזכור, לפני כשבוע וחצי פונה ראש הישיבה לבית החולים לאחר שחש בחולשה, וכעבור מספר ימים שוחרר לביתו. ביום שלישי האחרון הובהל שוב הגרמ"ד לבית החולים לאחר שחש ברע, ועלה חשש כי ראש הישיבה לוקה בדלקת ריאות.

הציבור נקרא להמשיך להתפלל עבור רבי משולם דוד הלוי בן ולאלטע הענדיל.