אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי מאיר מאזוז, במתקפה חריפה נגד אלו השולחים את ילדיהם לחינוך במוסדות 'ממלכתי': "כל מי ששם את בנו ב"ממלכתי" ידע לו שיצא הבן שלו כופר, ושיצא מומר וייקח נוכרייה".

"פעם", פתח הגר"צמ מאזוז: "האמונה הייתה שקועה ומושרשת בלב, וראינו את זה בימינו,  ראינו אחרי שואה איומה ונוראה-  אנשים כולם, הכל שוב חוזר וניעור, יש כאן תורה וישיבות, כאן שומרים תורה, וכאן יש הכל.

"ולא רק זה, אלא שמונה מליון איש בארץ ישראל, כן ירבו, ירבו - בדרך התורה בעז"ה, וגם אם הם חלילה לא ילכו בדרך התורה, ביניהם ודאי ילכו בדרך התורה".

לדבריו: "לכן צריכים לדעת שכל השיגעונות האלה, זה בגלל שהם יודעים שכל הפילוסופיה שלהם הולכת לאיבוד. הרי גם הם רואים ש- 450 טילים נפלו עלינו בתוך שלשה-ארבעה ימים, אף יהודי לא נפגע בנפש, זה דבר טבעי?

"איך הם לא מתביישים לכפור בהשגחה של הקב"ה?!" תקף הגר" מאזוז והזהיר: "לכן צריכים לדעת, כל מה שמלמדים שם זה חושך ואפלה, כל מי ששם את בנו ב"ממלכתי" ידע לו שיצא הבן שלו כופר, ושיצא מומר וייקח נוכרייה, ולא יישאר מזרע ישראל. איך הפסוק אומר "הבאת עלי ועל ממלכתי - חטאה גדולה", מי ששם את בנו בממלכתי, זו חטאה גדולה! אח"כ הוא בודאי יתחרט על זה, אבל כבר לא יעזור לו כלום".