אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, טז' כסליו תש"פ, שבת פרשת וישלח

הזמנים לפי שעון חורף 

ירושלים - כניסה 15:58, יציאה 17:18

תל אביב - כניסה 16:17, יציאה 17:19

מודיעין עילית - כניסה 16:16 יציאה 17:18

אלעד - כניסה 16:16 יציאה 17:18

בית שמש: כניסה 15:59, יציאה 17:18

חיפה - כניסה 16:06, יציאה 17:16

צפת - כניסה 16:12, יציאה 17:14

באר שבע - כניסה 16:19, יציאה 17:21

בעולם:

פריז - כניסה 16:35, יציאה 17:49

לונדון - כניסה 15:36, יציאה 16:50

ניו יורק - כניסה 16:10, יציאה 17:15

אומן - כניסה 15:44, יציאה 16:57