אאא

צו סגירה למבנה ישיבה שלא עמדה בתנאי הבטיחות של כבאות והצלה, מביאה את ראשי הפלג הירושלמי להזדעק על התנכלות לישיבת 'חברון החדשה'.

כפי שדווח ב'כיכר השבת' נציבות כבאות והצלה הוציאה צו סגירה לישיבה הגדולה 'לבני בוגרי ישיבת חברון' שהוקמה בשנים האחרונות על ידי הפלג הירושלמי, ושוכנת בשכונת בית הכרם בירושלים, וזאת בשל ליקויי בטיחות.

לטענת אנשי הנציבות לא ניתן לאפשר לינה של תלמידים במבנה ללא סידורי הגנה מאש דבר המהווה סיכון לחיי אדם. בנציבות דוחים את טענות הנהלת הישיבה כי השכנים הם ש"הלשינו" על הישיבה כדי לגרום לסגירתה. 

וכה כתב הגר"א דויטש, מראשי הפלג הירושלמי: "לכבוד מעלת ראשי הישיבה הגדולה מיסודם של בוגרי ישיבת חברון, רבני הישיבה ותלמידיה החשובים והיקרים".

"אמר ר' יוחנן אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות אל ת"ח ורבא אמר אני חומה זו כנסת ישראל ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות".

"נזדעזעתי לשמוע כי בימים אלו, כבימים ההם בזמן הזה, מתנכלים בתואנות שונות ומשונות להישיבה הקדושה וזוממים לפרוץ חומת מגדלי אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות".

מנהיג הפלג המשיך, "והנה דבר שפתיים אך למחסור במעלת הישיבה הקדושה וחשיבותה באשר כבר נתפרסמה בשמה הטוב ובשבח תפארת גידוליה, ובאשר יקרה ונכבדה מאוד בעיני מרנא הדרכי שמואל זיע"א שהרבה יגע וטרח בהקמתה וביסוסה".

"והנני בזה לחזק את ידי הגאון ר' ברוך בער גרוזובסקי שליט"א וכל המסייעם להצלת הישיבה כי וודאי לעת כזאת מוטל על כאו"א מעימנו לסייע בעדם בכל הנצרך לבל יפיקו המתנכלים זממם ח"ו. והרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כאשר עשה עם אבותינו בימים ההם בזמן הזה. אשר הכהן דויטש".

טפסר ניסים טויטו מפקד כבאות והצלה מחוז ירושלים, הסביר אז כי "מבחינתנו, התעלמות ממפגעי בטיחות קשים כאלו ואי קיום דרישות החוק, הינם זלזול בצווים המוסריים של "לא תעמוד על דם רעך" "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ולפיכך, לא נסכים ולא נקבל שום קלות ראש בנושאי בטיחות והגנה על החיים מפני סכנות האש, ואף נכביד את ידינו על אלו המזלזלים בבטיחות ושלום הציבור".