אאא

אל מול נרות החנוכה, פרץ המקובל הגאון רבי דב הכהן קוק בבכי בעת אמירת המזמורים שלאחר ההדלקה, בזמן שנשא תפילה חרישית.

תלמידיו מסבירים כי הרב רואה בזמן של הדלקת הנר זמן מסוגל לישועת הכלל והפרט, ועל כן מידי יום מימי החנוכה מתפלל אל מול הנרות הדולקות על הזקוקים לישועה, לזיווג הגון, לזרע של קיימא ועוד.

השנה, הוסיף הרב תפילה מיוחדת למען שמירת השבת בעיר טבריה.

בימים האחרונים פרסם הרב קוק קריאת קודש בכתב ידו לציבור המסורתי שאינם זוכים לקרוא קריאת שמע בכל לילה, להוסיף בזמן הדלקת נרות חנוכה את "קריאת שמע" שזו מצווה דאורייתא".

וכך כתב: "לציבור שוחר השמחה – שמחת מצוות חנוכה. בהזדמנות זו יש להזכיר ולהדגיש  לכל מדליק החנוכיה הן לעצמו והן במקומות ציבוריים, את מצוות קריאת שמע שהיא מחויבת כל לילה לכל יהודי, קלה מאוד לקיום וחשובה ביותר בתועלתה. תזכו בכל מכל כל".