אאא

בני ביתו ומקורביו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי כבר מורגלים בהוראות מפתיעות ומיוחדות, מאחוריהן ישנה משמעות רבה אבל השבוע התפרסמה בעיתון 'יתד נאמן' הוראה מיוחדת ונדירה שגם אלו שכבר הורגלו בהוראות מרן הופתעו.

מביתו של שר התורה נמסר לפרסם ברבים סגולה מיוחדת שהורה מרן לימי חנוכה לכל אותם רבים הזקוקים לישועה, שיקבלו על עצמם ברוב עם במעמד התפילה של רשת הכוללים 'רינה של תורה' בליל זאת חנוכה, שכאשר יוושעו בעניין הצריך להם, ישובו למעמד הבא להודות ולומר 'נשמת כל חי' במעמד התפילה הבא של 'רינה של תורה' שיש בו עניין מיוחד בהשתתפות הרבים שבהם גדולי תורה, כמו בשעת הקבלה.

כאשר מרן שר התורה מציין כי גם הנושעים עד כה, ראוי להם לבוא ולהודות. מקור הסגולה מובא בספרים הקדושים ובני ביתו של מרן מעידים שכך היה מורה זקנם מרן הסטייפלער זצ"ל במקרים קשים הזקוקים לישועה. והיא סגולה בדוקה ומוכחת.

המודעה החריגה המתפרסמת ב'יתד נאמן', איננה מוכרת בהנהגותיו של הגר"ח כלל וכלל מרן מבקש לראשונה לפרסם בשמו סגולה לרבים....

בני ביתו של מרן מסבירים את העניין, כי על שולחן מרן הצטברו מאות מקרים של רווקות ורווקים מבוגרים, ולאחרונה ל"ע גם צרות של גירושין ואלמנים ואלמנות, כולם כולם באים לבקש את ברכתו של הרב לזכות להקים בית בישראל, והרב כואב באמת את כאבם וחושב כל הזמן מה ניתן לעשות עבורם. רבים מהם מקבלים את עצתו וברכתו באופן אישי לכל אחד נותן הוא עניין אחר להתחזק ומי יעמוד בסוד קדושים. אך כעת גילה מרן סגולה שמועילה לרבים ועניינה שתיעשה דווקא ברבים.

טרם ההודעה, כתב מרן שר התורה  מכתב מיוחד בנושא לקראת מעמד התפילה שייערך בבית מדרשו  'לדרמן', מעמדות התפילה של רינה של תורה, הפכו לסגולה מדהימה ומוכחת לאלפי ישראל, כאשר המונים זוכים לישועה מופלאה ולזיווג הגון באותה השנה, מה שמוכר כיום בכל תפוצות ישראל כאות ומופת פלא והפלא.

בליל 'זאת חנוכה' הלילה המקודש והמסוגל, יתקיימו מעמדי התפילה בוקעי רקיעים בקול שוועה וחינון למען כל הזקוקים לישועה, שיזכו לאור ולבניין בית נאמן, לרפואה ולישועה בכל הנצרך. בהוראת מרן שר התורה, יעתירו מאות עמלי התורה בתפילה המיוחדת שתוקנה במיוחד למעמד, רק לאחר סדר לימוד של ג' שעות רצופות בתענית דיבור ל"ריבוי זכות התפילה" ויצטרפו להמוני בית ישראל שיעתירו ברחמים פני שוכן מעונה בכוח הזמן הקדוש והמסוגל, בכוח התורה, בכוח סגולת הקודש ובכוח גזירתם של צדיקים וקיום דבריהם.

בנוסף ייערך מעמד מיוחד של 'תפילת חשאין' סגולת מופת נוראה שגילו חכמי תורת הסוד כמסוגלת לישועה ביותר,  כאשר תפילה זו הינה בחשאי כשמבקשי הישועה בעצמם אינם יודעים כלל על הזכרת שמם במעמד, והיא ישועה בהסתר ללא קולות ותשואות ובלי ששולטת בהם העין. המעמד יתקיים בעת רצון לאחר חצות הלילה במקום המסוגל על ציון החזון איש זיע"א והסנדלר הקדוש רבי משה יעקב רביקוב זיע"א מקום הנודע להעתיר בתפילה זו  כפי שגילה אחד מגדולי הקבלה מרן הגרי אדלשטין זצ"ל כאשר לראשונה בשליחות מרן שר התורה שליט"א יעתיר בראש המתפללים בנו אהובו ויד ימינו הגאון רבי יצחק שאול שליט"א.

 להצטרפות לתפילה המיוחדת כנסו>>