אאא

ליל חמישי של חנוכה, אור לב' טבת תש"פ

ירושלים: 

שקיעה: 16:43 צאת הכוכבים: 17:23

תל אביב:

שקיעה: 16:44 צאת הכוכבים: 17:24

חיפה:

שקיעה: 16:42 צאת הכוכבים: 17:22

באר שבע:

שקיעה: 16:46 צאת הכוכבים: 17:26

אלעד:

שקיעה: 16:44 צאת הכוכבים: 17:24

צפת:

שקיעה: 16:39 צאת הכוכבים: 17:20

בית שמש:

שקיעה: 16:44 צאת הכוכבים: 17:24

מודיעין עילית:

שקיעה: 16:44 צאת הכוכבים: 17:23

בעולם

פריס:

שקיעה: 17:01 צאת הכוכבים: 17:55

לונדון:

שקיעה: 15:58 צאת הכוכבים: 16:57

ניו יורק:

שקיעה: 16:36 צאת הכוכבים: 17:22

אומן:

שקיעה: 16:10 צאת הכוכבים: 17:04