אאא

באולם האודיטוריום בשכונת קרית יובל בירושלים התכנסו אמש (מוצאי שבת) אנשי 'הפלג הירושלמי' למעמד סיום הש"ס בראשות רבני ומנהיגי 'הפלג' שנשאו דרשות לכבודה של תורה.

יצוין כי בצל המחלוקות בין הפלגים השונים ב'פלג', בין היתר בשאלת ההפגנות עבור חלק מהעריקים שנעצרו בגין אי התייצבותם בצבא, זהו אירוע ראשון שנערך תחת אחדות של הפלגים השונים.

את סיום הש"ס ערך הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, ראש ישיבת 'באר מרדכי', אשר נמנה בין היתר על לומדי הדף היומי, שכן מוסר מידי ערב שיעור דף היומי בעיון לקבוצת תלמידיו בשכונת סנהדריה בירושלים.

ראשון הנואמים היה הגאון רבי צבי פרידמן, גאב"ד בד"צ 'מסורת'; לאחריו נאמו הגאון רבי שמואל מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז' והגאון רבי זבולון שוב.

בתחילת הש"ס כובד הגאון רבי עזריאל אויערבאך, ואת הערב חתם נאומו של הגאון רבי אשר דויטש, מראשי ישיבת פוניבז'.

בתחילת המעמד קראו תהילים לרפואת זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד הלוי סולוביצ'יק, ולהצלחת האסיר יהודה טומבק, ששוהה בכלא בגין עריקות.

משתתפי האירוע הופתעו כאשר ללא כל הודעה מוקדמת הופיע המקובל רבי דוד בצרי, ראש ישיבת 'השלום', במעמד, ומפאת ההפתעה הוא התיישב לצד ר' יוסף פטרוף, המשב"ק של הגר"ש אוירבך זצ"ל. הגר"ד בצרי התפעל מכך שהציבור זוכר את המשב"ק גם לאחר פטירת הגר"ש זצ"ל.

"כך נאה וכך יאה, שלא לשכוח את משמשי הצדיקים, ולהוקיר להם טובה גם לאחר הסתלקותם", אמר הרב בצרי, "כולי הערכה לקהל הזה שלא שוכח את משמשי הצדיק".

באירוע השתתפו לצד הגר"צ פרדמן והגרב"ש הכהן דויטש גם: הגר"ע אויערבאך רבה של בית וגן; ר"י פוניבז' הגר"ש מרקוביץ; הגר"ז שפירא מר"י בית מאיר; הגר"א דויטש; המקובל הגר"ד בצרי; הגר"א ליברמן; הגר"ז שוב; הגרי"מ הלוי דז'ימיטרובסקי ר"מ בישיבת פוניבז' ומר"י באר מרדכי; הגר"י זלושינסקי ר"מ בישיבת פוניבז'; הגר"א דינר; הגר"ש אריאלי ר"י חברון החדשה; הגר"מ וויל רב שכונת ג'2 בית שמש; הגר"י אויערבאך; הגר"ח הבלין ר"מ בישיבת פוניבז'; הגר"נ עלזאס ראש ישיבת דעת אליהו; הגר"א ויינר; הגר"י אייזנבאך מרבני מודיעין עילית והגר"א הרמן מרבני ישיבת פוניבז'.

בחלק המוזיקלי הופיעו מקהלת 'קולות' עם מנדי וויס ותזמורת מורחבת שהנעימו את הערב.

הבמה
הבמה
הגר"א דינר והגר"צ פרידמן
הגר"א דינר והגר"צ פרידמן
הגר"ד מינצר
הגר"ד מינצר
הגר"ז שוב
הגר"ז שוב
הגר"ז שפירא
הגר"ז שפירא
הגר"ע אוירבך
הגר"ע אוירבך
הגרא"א דסלר
הגרא"א דסלר
הגרב"ש דויטש
הגרב"ש דויטש
המזרח
המזרח
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
הקהל
המקובל הגר"ד בצרי עם ר' יוסף פטרוף
המקובל הגר"ד בצרי עם ר' יוסף פטרוף
הרב הבלין
הרב הבלין
הגר"א דויטש, הגר"צ פרידמן והגר"ש מרקוביץ בריקוד
הגר"א דויטש, הגר"צ פרידמן והגר"ש מרקוביץ בריקוד
הרבנים בריקוד
הרבנים בריקוד
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
התזמורת
הגר"צ פרידמן
הגר"צ פרידמן
הגרב"ש דויטש
הגרב"ש דויטש
הגרב"ש דויטש
הגרב"ש דויטש
הגר"ש מרקוביץ
הגר"ש מרקוביץ
הגר"ש מרקוביץ
הגר"ש מרקוביץ
הגר"ש מרקוביץ
הגר"ש מרקוביץ
רבי יונה זלושינסקי
רבי יונה זלושינסקי
רבי יעקב אוירבך
רבי יעקב אוירבך
הגר"א דויטש
הגר"א דויטש
הגר"א דויטש
הגר"א דויטש
הגר"א דויטש
הגר"א דויטש