אאא

הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, שיגר אמש, לאחר חצות לילה, איגרת ברבה ליו"ר ש"ס, אריה דרעי, בסיום אירוע סיום הש"ס באצטדיון 'ארנה', שם השתתפו אלפים במעמד האחדות. 

את המכתב פותח הגר"י יוסף: "לכבוד ידידי וידיד כל ישראל, מקים עולה של תורה, ידא אריכתא של גדולי ישראל, פאר המדות הרב ר' אריה דרעי שליטא".

הראשל''צ מעביר את המכתב באמצעות ינקי דרעי
הראשל"צ מעביר את המכתב באמצעות ינקי דרעי
הגדלה

על המעמד כתב הרב: "עם שובי לביתי מהמעמד ההיסטורי של סיום הש"ס, שכבודו ארגן בטוב טעם, היה מרגש לראות את אלפי בני התורה, ואת כל הרבנים מכל הגוונים, באים ומשתתפים במעמד כביר זה".

"זה המשך ישר להרמת קרן התורה שנזקפת לזכותך שנים רבות", הוסיף הרב הראשי.

"רבי אריה", פנה הראשון לציון ליו"ר ש"ס: "אין ספק שמרן אאמו"ר זיע"א שמח בשמיים  ממה שכבודו עשה, ועושה רבות ונצורות ומחזיר עטרה ליושנה לתפארת יהדות ספרד".

המכתב המלא
המכתב המלא
הגדלה

את המכתב מסיים הרב הראשי: "אשריך רבי אריה, יישר כוח על הכל. ותמשיך לקדש שם שמיים ברבים. אמת, ולא בכדי הזכרתי את כבודו במיוחד בדבריי על כך שכבודו סיים את הש"ס, ויה"ר שיתקיימו כל הברכות שבירכו את כבודו".