אאא

הבעיה המשפטית שמנעה ממשרד הדתות להאריך את כהונתו של הרה"ג רבי אריה שטרן, בתפקיד רבה הראשי של ירושלים, זאת לאחר שעבר את גיל 75 - נפתרה על ידי היועמ"ש של המשרד, כעת הארכת כהונתו תלויה רק בחתימתו של השר לשירותי דת, יצחק וקנין.

יצוין עם זאת כי בכל מקרה מדובר בהארכה למספר חודשים - עד כחצי שנה לאחר שתוקם ממשלה חדשה, שכן אין אפשרות למנות רב חדש בתקופה זו של הבחירות וממשלת מעבר.

הרב שטרן הגיע לגיל הפרישה לפנסיה ולפי החוק אמור לפרוש מתפקידו, אך עם זאת שר הדתות מוסמך להאריך את כהונתו כך שיזכה לעוד מספר שנות כהונה.

הרב שטרן נבחר לתפקיד הרב הראשי של ירושלים בשנת 2014 ולצדו נבחר הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר כרב הראשי הספרדי.

אמש דווח ב'כיכר השבת' כי במסמכים הרשמיים של המועצה הדתית בירושלים - נמחק שמו של הרב שטרן, רכב השרד נלקח ממנו וכספי הפרישה והפיצויים בגין כהונתו בת ה-5 שנים ישולמו כבר במשכורת הבאה - בעשירי לחודש.

תעודה ללא חתימת הרב שטרן
תעודה ללא חתימת הרב שטרן
הגדלה

הבוקר, כאמור, הודיעה המשרד לשירותי דת כי הבעיה המשפטית שמנעה את הארכת הכהונה - נפתרה. "אמש התקבל הנוסח הסופי לתיקון המוצע לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשס"ז 2007, וזאת לאחר שנבחנו ההיבטים המשפטיים שעלו בהערות הציבור".

"נוסח התיקון המוצע, הועבר היום, ע"י היועמ"ש של המשרד לאישורו וחתימתו של השר לשירותי דת, השר יצחק וקנין", כך נמסר מהמשרד לשירותי דת, שמוסמך להאריך בפועל את כוהנתו של הרב אריה שטרן.

יצוין כי ישנם מספר רבני ערים שכהונתם הוארכה גם לאחר גיל 75, ביניהם הגאון רבי שמחה קוק רבה של העיר רחובות, הגאון רבי יוסף גליקסברג רבה של גבעתיים, הגאון רבי יוסף שיינין רב העיר אשדוד והגאון רבי אליהו מלכה רב העיר כרמיאל.