אאא

1:

בתקופה האחרונה כנראה זכינו לעשות נחת רוח מרובה לקב״ה.

זה התחיל ממליוני נרות החנוכה שמסביב לעולם שבטוחני ששלהבתם עלתה עד כסא הכבוד מארבע רוחות השמים ועשו נחת רוח גדול לקב״ה.

והמשיך בניחוח של מליון(י) אנשים שזכו לסיים את הש״ס.

אין לי ספק שכל האותיות הקדושות של סיום הש״ס מלווה בקדיש וב״אמן יהי שמיה רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיא״, פרחו לשמים וחדרו את כל הרקיעים.

אולי זאת הסיבה שקיבלנו בערב שבת מתנה גדולה בחיסולו של המן הרשע של זמננו ואיתו עוד כמה בני המן שחיסולם לא פחות חשוב, תודה רבה אבאל׳ה.

2:

בפרשת השבוע כתוב שכשיוסף התוודע לאחיו, מרוב בהלה הם לא יכלו להגיב ולענות לו, הם פשוט קפאו במקומם.
כתוב בגמרא במסכת חגיגה (ד:) שכאשר הגיע ר׳ אלעזר לפסוק הזה היה בוכה כי אמר לעצמו, אם תוכחתו של בשר ודם היא כל כך קשה וגורמת לשיתוק, תוכחתו של הקב״ה על אחת כמה וכמה.

במדרשים מוסיפים, מה עוד שיוסף היה בסך הכל הקטן שבשבטים (לעומתם) אז אוי לנו מיום הדין כשנצטרף לעמוד בפני תוכחה מפי הקב״ה בעצמו.

קצת קשה, איפה בעצם מבואר שיוסף הוכיח את אחיו? הרי כתוב רק שהתוודע אליהם בבכי שהוא יוסף אחיהם.

צריך לתרץ שעצם שאלתו ״העוד אבי חי״ היא עצמה התוכחה.

הרי בכל משך שיחתם עם יוסף, האחים מזכירים לא אחת את יעקב, אז מדוע יוסף שוב שואל אותם ״העוד אבי חי״ ?
אלא עצם השאלה היא תוכחה לאחים, האם אחרי כל הסבל שעוללתם לאבינו יעקב ע״י מכירתי, האם הוא עדיין הצליח להישאר בחיים או שמא לא עמד בצער ומותו הוא עליכם.

ועוד אפשר להגיד שכיון שידע יוסף ששיקרו האחים ליעקב לגביו ואמרו שהוא מת, אולי הם גם משקרים לו עכשיו ואומרים לו שיעקב חי כדי לעורר עליהם את רחמיו אבל יעקב אולי בכלל מת, וזה הוא גם חלק מהתוכחה כאומר להם אני יודע ששיקרתם לאבי, אבל אני מתרה בכם לא לשקר לי שוב.

3:

שמתי לב לעוד משהו מעניין, יוסף מספר לאחיו שלפניהם עוד חמש שנות רעב ללא חריש וקציר, רעב מוחלט.
איך יוסף יודע עובדה זאת? ע״י חלום פרעה ופתרונו שלו.

כשמספר להם את זה יוסף הוא בעצם גורם להם לסגור מעגל ולהאמין ולהבין שחלומותיו ובמקרה זה פתרונו של חלום פרעה שבא כדי שיוסף יפתור אותו כמו שפתר, הם אכן אמיתיים ומאת הקב״ה עצמו.

ואם תשאלו אולי האחים עדיין מסופקים? יוסף ממשיך ואומר להם במפורש שאת זה יגידו גם ליעקב כשהולכים להביא אותו מצרימה, שיש לפניהם עוד חמש שנים .

אז הנה, יש לנו סגירת מעגל ע״י קבלת האחים את חלומות/פתרונות יוסף סוג של חזרה בתשובה.

ואם תשאלו מי אמר שאכן אמרו ליעקב שיש עוד חמש שנים? הרי לא כתוב בהמשך שאכן אמרו?

אפשר לתרץ שבהמשך כתוב ״ויעשו כן בני ישראל״ ,אך עדיין לפי סדר הכתובים הם לא עשו כלום עד עכשיו ורק הקשיבו

למה שציוו עליהם יוסף ופרעה ואח"כ כתוב שנתן להם יוסף עגלות וצידה לדרך ואז חליפות וכו׳.

אז אם כן מהו ויעשו כן בני ישראל?

אולי הכוונה שקיבלו על עצמם לא להחסיר כלום ממה שציוה עליהם יוסף כולל להגיד ליעקב את חמשת השנים הנותרות שידועים לנו ע״י חלומו.

כי קבלה בלב דומה לעשייה.

אז הנה לנו סגירת מעגל עם האחים.

סגירת מעגל זו הביאה את יוסף למחול בלב שלם לאחיו ורואים את זה מהכתוב ״והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין..״
מזה שהוציא ראיית בנימין מראייתם הרי הוא כאומר להם כשם שאין בליבי על בנימין שלא היה במכירתי, כך אין בליבי עליכם. (מגילה ט״ז:)

4:

בסוף הפרשה כתוב שבגלל הרעב הכבד ואחרי שמכרו מצרים את כל מה שהיה להם כדי לקבל מיוסף אוכל, מכרו גם את כל רכושם לפרעה ואף את גופם לעבדים כדי לקבל אוכל בשביל להישאר בחיים, כך לכל מצרים, אבל אדמת כהנים נשארה להם ולא לקחו מהם מאומה. ומדוע כך היה?

פה יש סיפור יפה על חשיבותה של הכרת הטוב.

כשהעלילה אשת פוטיפר על יוסף, הרי תימא מדוע לא הרגו אותו ? הרי עונשו היה בלי פרופורציות למעשהו לכאורה .
יש מדרש מעניין שמספר שלאחר העלילה על יוסף לקחו אותו למשפט מול הכהנים ולאחר ששמעו את עדותה של אשת פוטיפר, ביקשו הכהנים לראות את בגדו אשר השאיר בידיה במנוסתו כדי לבדוק האם הוא אכן קרוע ואם כן מאיזה צד של הבגד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אם הוא קרוע מלפניו סימן שהיא צודקת ותפסה אותו כשפניו אליה.

כשבדקו את הבגד גילו להפתעתם שאכן הוא קרוע אך מצדו האחורי מה שאומר שהיא תפסה בבגדו כשברח ממנה ולא לפני .

כשראו זאת הכהנים הבינו שהכל עלילה ואם כן להמיתו הם לא יכולים אך גם לבייש את אשת פוטיפר ומשפחתו אין זה ראוי לכן החליטו ״רק״ להשליכו לבית הסוהר, סוג של טיוח חקירה אך עדיין ליוסף היה הכרת הטוב עצומה לכהנים שאכן בדקו את הראיה והצילו אותו ממוות וזאת הסיבה שכשקבע שכל מצרים נותנים את כל רכושם לפרעה כדי לקבל אוכל, את הכהנים המשיך לכלכל בלי לקחת מהם את שדותיהם.

5:

אחרון חביב ובהומור, בנימין, האח הקטן שהעלילו עליו גניבת רכוש / קבלת מתנה במרמה על לא עוול בכפו קצת מזכיר את בנימין (ביבי) שלנו.

נאחל לו שגם הוא יצליח לצאת ללא עוול בכפו ולזכות להעביר את המפתח למשיח עצמו שיבוא במהירה בימנו אמן.

שבוע מקסים לכולם
עמירן דביר (הלוי)