אאא

אווירת סיומי הש"ס במסגרת לימודי הדף היומי סחפה את המוני בית ישראל. מסתבר שרבים משקיעים מאמצים עילאיים מיוחדים כדי להימנות על לומדי ומסיימי הש"ס. כזה הוא סיפורו של מ. תושב המרכז שנמצא במצב רפואי מורכב בבית החולים.

מתנדבי ארגון 'בלב אחד'  הגיעו לשמח את החולים בבית החולים מעיני הישועה בבני ברק. מדי יום מתייצבים הבחורים הצעירים עם כלי נגינה ומסתובבים במחלקות השונות בבתי החולים ברחבי הארץ, משמחים במסדרונות ובחדרים.

במהלך הסיור נכנסו המתנדבים לחדר בו שכב מ. החולה כשבידו החזיק את המסכת האחרונה של הש"ס. כשהחלו המתנדבים לשיר, החל מ. לדמוע.

"ממש בימים האלו אני מסיים את הש"ס, אבל במצבי אני לא יכול לצאת החוצה לחגוג יחד עם אלפי המסיימים את שמחתה של התורה", הסביר למתנדבים המופתעים. "תכניסו אותי בבקשה לאווירה של סיום הש"ס, שלפחות אוכל לקחת עם כל החוגגים" ביקש מ. מהמשמחים שהחלו לשיר ולנגן בהתלהבות.